VEGAN EXPRESS

WHO WE ARE

We're disciples of NAM QUANG Temple at 3337 NE 148th Portland OR that value compassion for all sentient beings, non-humans and humans alike. As vegans and aspiring to share our dishes to public. Vegan Express that serve vegan Vietnamese food, including sandwiches, rice, noodles, and soups. We can delivery delicious & healthy vegan meals to your table in a flash. Many creative healthy homemade foods are in a relaxed setting. Welcome to our door and Thanks a lot for supporting us! Have a good day!

Chúng tôi là đệ tử của Chùa NAM QUANG tại 3337 NE 148th Portland OR có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, không phải con người cũng như con người. Là những người ăn chay trường và mong muốn chia sẻ các món ăn của mình đến công chúng. Vegan Express phục vụ các món ăn thuần chay của Việt Nam, bao gồm bánh mì, cơm, bún và súp. Chúng tôi có thể giao những bữa ăn thuần chay ngon lành và tốt cho sức khỏe đến bàn của bạn trong nháy mắt. Nhiều món ăn tự làm lành mạnh sáng tạo trong một khung cảnh thoải mái. Chào mừng đến với chúng tôi và cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ, chúc 1 ngày tốt lành!