VEGAN EXPRESS

Vegan Express can delivery delicious & healthy vegan meals to your table in a flash. Fast-food counter serve vegan Vietnamese food, including rice, sandwiches & noodle soups. Many creative healthy homemade, are in a relaxed setting. As vegans and aspiring vegans, we value compassion for all sentient beings, non-humans and humans alike.


Vegan Express có thể giao những bữa ăn thuần chay ngon lành và tốt cho sức khỏe đến bàn của bạn trong nháy mắt. Quầy thức ăn nhanh phục vụ các món ăn thuần chay của Việt Nam, bao gồm cơm, bánh mì và súp mì. Nhiều món ăn tự chế lành mạnh sáng tạo nằm trong một khung cảnh thoải mái. Là những người ăn thuần chay và ăn chay trường, chúng tôi coi trọng lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, không phải con người và cả con người.

.